fbpx
Hva er manuellterapi?

Hva er manuellterapi?

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap til å undersøke og behandle lidelser i muskel- og skjelettapparatet. En manuellterapeut har grundig differensial diagnostisk kunnskap og jobber kunnskapsbasert med undersøkelse, behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettlidelser.  

En spesialist i manuellterapi:

  • Har dybdekompetanse til å foreta differensialdiagnostisering og radiologiske undersøkelser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede trenings – /behandlingstilbud, rehabiliterende og funksjonsoptimaliserende, helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå
  • Har dybdekompetanse i å undersøke og vurdere kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer i fht mobilitet, stabilitet, smerte og funksjon, samt inngående kunnskap om hvordan smerte kan forstås og forklares i et bio – psykososialt perspektiv for å lindre og redusere smerteproblematikk hos pasienter
  • Har inngående ferdigheter i manipulasjonsteknikker på ledd og kan påvirke bevegelsesapparatet gjennom bløtdelsbehandling, avspenning, tøyning, undervisning og aktive treningsopplegg for å bedre pasientens funksjon og kan anvende ulike aktive og passive behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon både på individ – og gruppenivå
  • Har kompetanse som sykemelder gjennom oppdatert kunnskap om trygdefaglige emner, vilkår for sykepenger og virkemidler for oppfølging av sykemeldte pasienter og ved å kunne sykemelde, henvise pasienter videre til spesialist eller fysioterapeut, samt rekvirere radiologiske undersøkelser
  • Ivaretar sykemelderrollen med sykemeldingsrett, kunne henvise pasienter videre til spesialist eller fysioterapeut, samt rekvirere radiologiske undersøkelser
  • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere målbare parametre i behandling
  • Har kompetanse i å veilede og kommunisere med pasienter og deres pårørende i deres mestringsprosess og i tiltak som fremmer optimal funksjon

Bestill time hos manuellterapeut her!

(teksten er hentet fra www.fysio.no)