fbpx
Hva er nevrologisk fysioterapi?

Hva er nevrologisk fysioterapi?

Oppsalklinikken har èn spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF og èn fysioterapeut som er under videreutdanning innen nevrologisk fysioterapi.

Grunnet lang ventetid for refusjonspasienter tilbyr vi privattimer hos vår spesialist i nevrologisk fysioterapi. Mer informasjon om dette finner du ved å klikke her.

En spesialist i nevrologisk fysioterapi har inngående kunnskap om nevrologiske sykdommer/lidelser i ulike livs- og sykdomsfaser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede trenings – /behandlingstilbud, rehabiliterende og funksjonsoptimaliserende tiltak på individ- og gruppenivå.

En spesialist i nevrologisk fysioterapi: 

  • Har dybdekompetanse i å undersøke og differensialdiagnostisere pasienter med nevrologiske lidelser, utarbeide og gjennomføre individuelt tilpassede trenings – /behandlingstilbud i samsvar med sykdommens alvorlighetsgrad med tanke på optimal funksjon og selvstendighet
  • Har inngående kunnskap om psykologiske og smerteteoretiske problemstillinger knyttet til det å rammes av nevrologisk sykdom, og kompetanse i å møte pasienter og pårørende på en støttende måte og håndtere etiske utfordringer relatert til arbeidet med nevrologiske syke
  • Har dybdekompetanse i å utforme og iverksette sekundærforebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak for personer med nevrologiske lidelser, herunder kunnskap om tilpasset trening og treningsfysiologi
  • Har dybdekompetanse i å undersøke pasienter med ulike former for nevrologiske lidelser og i ulike stadier av sykdomsforløpet, kartlegge deres problemer og ressurser og utforme mål i samarbeid med pasienten som kan bidra til å fremme livsmot, funksjonsnivå og deltakelse
  • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere målbare parametre i behandling
  • Har kunnskap om kommunikasjon og veiledning og kompetanse i å kommunisere med – og veilede pasienter og pårørende i deres mestringsprosess og i tiltak som fremmer optimal funksjon.

Bestill time her!

(teksten er hentet fra www.fysio.no)