fbpx
Privattimer hos spesialist i nevrologisk fysioterapi

Privattimer hos spesialist i nevrologisk fysioterapi

Morten Eriksen-Hagenes, vår spesialist i nevrologisk fysioterapi, har stor pågang og lang ventetid for pasienter med refusjonsrett. Pasienter bosatt i bydel Østensjø må prioriteres, noe som fører til at det ikke er kapasitet til refusjonspasienter bosatt øvrige steder.

Han tilbyr derfor privattimer på ettermiddagene. Da slipper du ventetid, og trenger ikke henvisning fra lege.

Privattimer er et godt tilbud for pasienter som er bosatt utenfor bydel Østensjø, og for bydelspasienter som ikke vil stå på venteliste. Etter en grundig vurdering, tilbys det behandling ut fra behov. Ved behov for intensiv opptrening etter oppstått nevrologisk skade eller sykdom, tilbys det en behandlingsintensitet på opptil 4 ganger pr uke. Morten bistår også ifht utredning og funksjonsvurering av enkeltpasienter. Ved behov gis det også veiledning av pårørende, fysioterapeuter og andre fagpersoner, noe som kan være til god hjelp for å komme videre i behandlingsforløpet.

Priser fra 1/11-2018
– 1. gangskonsultasjon, inntil 120 min: 3990,-
Konsultasjonstiden inkluderer etterarbeid som rapportskriving og evt. utarbeidelse treningsprogram.

– Behandling, inntil 60 min: kr 1990,-
Behandlingstiden inkluderer etterarbeid som journalskriving og evt. oppdatering av treningsprogram o.l.

Dersom du har helseforsikring, kan timene dekkes av ditt forsikringsselskap.

Bestill time her!