fbpx
Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Post og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse sge over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Følelsene leves i kroppen … vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

Psyko er gresk, «sjelen», det vil si hvordan jeg forstår, tenker og tolker meg selv og omverdenen. Motor er latin, «sette i bevegelse». Hvordan min kropp med bevegelser eller mangel på bevegelser forteller meg hvordan jeg har det nå.

Behandlingen tilbys til:
– barn, ungdom og voksne
– de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
– de som plages av anspenthet
– de som har plager relatert til pust
– de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
– de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Behandlingen begynner med en undersøkelse:
– Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster
– Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp
– Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse
– Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse
– Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for åstarte opp behandlingen

På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen. Undersøkelsen kan utføres med klærne på.

Hva kan skje i behandlingen?
– Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse
– Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner
– Du får kontakt med muskelspenninger og pust. Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne
– Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet
– Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen
– Behandlingen kan være individuell eller i gruppe

Behandling av barn og ungdom
– Mestrings- og lekorienterte bevegelser i samspill blir vektlagt ved behandling av barn
– Målet er at barn og ungdom i undersøkelse og behandling skal føle seg respektert, få tro på sine kroppslige ferdigheter, oppleve at kroppen kan kjennes vond, men også sterk, myk, bevegelig og god å være i
– Fysioterapeuten bidrar til at sammenhengen mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i magen og/eller hodet blir forståelig.

Hva kan oppnås i behandlingen?
– Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
– Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
– Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
– Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
– Økt kontakt med egne behov og grenser
– Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
– Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

(teksten er hentet fra www.fysio.no)

Bestill time hos psykomotorisk fysioterapeut her!