fbpx
Morten Eriksen-Hagenes

Morten Eriksen-Hagenes

Daglig leder
Spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF

Telefon: 464 30 792
E-post: morten@oppsalklinikken.no

Bestill time hos Morten

Utdannelse:
2008: Bachelor i fysioterapi, Høgskolen i Tromsø
2012: Master i klinisk nevrologisk fysioterapi, Universitetet i Tromsø
2014: Godkjent spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF
2015: Bobath grunnkurs
2021: Fornyet godkjennelse som spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF

Kompetanse og arbeidsområder:
Pasienter med nevrologiske sykdommer/skader, primært i sentralnervesystemet. Morten har opparbeidet seg en god kompetanse på blant annet:
– Hjerneslag
– Traumatiske hodeskader
– Anoksisk og hypoksis hjerneskade
– Multippel sklerose (MS)
– Parkinsons sykdom og parkinsonisme
– Tumorer i hjerne og ryggmarg
– Dystoni
– Ryggmargsskader
– Cerebral Parese (CP)
– Huntingtons sykdom
– Guillan-Barrè syndrom
– Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motonevronsykdommer
– Faschioscapulohumeral muskeldystrofi (FSHD)
– Charcot-Marie-Tooth sykdom (CMT)
– Dystrofia myotonica (DM)
– Limb girdle muskeldystrofi
– Heriditær spastisk paraparese (HSP)
– Ulike myopatier
– Polynevropati og andre former for nevropati

 

Mediasaker og forskningsbidrag:

Pilotprosjekt – NevroNet (OUS, 2022-2023).
Podcast: Unge med slag (Hverdagspsyken 2021).
Podcast: Hjerneslag og behandling av spastisitet (Fysi 2020).
Veiledet trening med Morten har gitt resultater (Fysioterapeuten 2020)
Få spesialister i nevrologisk fysioterapi i privat praksis (Fysioterapeuten 2020)
Fysioterapeutar fryktar for pasientane si psykiske helse (NRK 2020)
Trening er den beste medisin (MS-forbundet 2016)
– Fysioterapi til MS-pasienter i palliativ fase (Hagenes 2012)
– Effect of a High-Intensity Exercise Program on Physical Function and Mental Health in Nursing Home Residents with Dementia: An Assessor Blinded Randomized Controlled Trial (Telenius 2015)

Morten må prioritere pasienter bosatt i bydel Østensjø. Dersom du er bosatt i en annen bydel eller kommune, tilbys det privattimer på ettermiddagene. Klikk her for å lese mer om privattimer!

© Oppsalklinikken AS, All Rights Reserved